Schip kopen

Na een prachtige zomer op het water in een geleende of gehuurde boot, heb je besloten zelf een boot te kopen. Hoe zit het eigenlijk met de eigendom van een boot?

Dat hangt er vanaf. Is de boot teboek gesteld? Als een schip of woonboot teboek is gesteld, kan de overdracht alleen via een akte van levering plaatsvinden. Deze leveringsakte wordt door de notaris opgesteld en bij de notaris ondertekend. Voor een schip dat niet teboek is gesteld, is een akte bij de notaris niet verplicht.

Door een schip teboek te stellen, ligt vast wie de eigenaar van een schip is. Een boot wordt teboek gesteld bij het Kadaster. Als een schip door het Kadaster teboek wordt gesteld, krijgt het schip een uniek nummer; dit wordt een brandmerk genoemd. Een teboekgestelde boot kan alleen nog van eigenaar wisselen door een notariƫle leveringsakte en de inschrijving van een afschrift van deze akte in het Kadaster.

Voordelen teboekgestelde boot

Een reden om een boot teboek te stellen, is onder meer dat het dan mogelijk is een hypotheekrecht op de boot te vestigen. Als een bank een hypotheekrecht op een woning of schip verkrijgt, is het rentepercentage dat de bank in rekening brengt lager dan als de bank zonder hypotheek een lening verstrekt. Voor dieven is het trouwens minder aantrekkelijk een teboekgestelde boot te stelen. Het brandmerk, dat niet te verwijderen is, leidt direct naar de rechtmatige eigenaar! Ben je van plan een buitenlandse haven met de boot aan te doen? Dan heb je een zogenaamde zeebrief nodig. Dit is een nationaliteitsbewijs dat bij binnenkomst in buitenlandse havens moet worden getoond. Alleen teboekgestelde boten kunnen een zeebrief krijgen. Als uw boot niet teboek is gesteld, kan je dat alsnog doen.

Overdrachtsbelasting?

Als je eigenaar van een huis wordt, moet je overdrachtsbelasting (6% over de waarde of koopprijs van het huis) betalen. Als je eigenaar van een boot wordt, hoeft geen overdrachtsbelasting te worden betaald. In sommige gevallen moet wel omzetbelasting worden betaald. Bij de levering van een woonboot moet in sommige gevallen overdrachtsbelasting worden betaald. Kan een woonboot als 'onroerend' worden aangemerkt, dan is overdrachtsbelasting verschuldigd. Het is niet altijd duidelijk of een woonboot onroerend is.

Wij kunnen je informeren over de mogelijkheden van eigendom en financiering van een schip. Bij de koop van een boot kunnen wij voor jou de koopovereenkomst en de akte van levering opstellen. Wij informeren en adviseren je over je rechten en verplichtingen.